Hoppa till innehåll

Assistansutbildningar – ADL-bedömningar

Hos assistansutbildarna finner du olika utbildningar, allt ifrån företagsinriktade föreläsningar till öppna föreläsningar. De erbjuder flera modeller för olika utbildningar anpassade utifrån behov och önskemål. De olika områden som erbjuds utbildningar inom är ledarskap, arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet, assistentutbildningar, juridik, diagnoser och barnperspektiv. Just nu så har de en utbildning inom förflyttningsteknik som är en inspirerande och aktiverande kurs. Denna kurs anpassar sig mot dig som assistans tillsammans med kund ges möjlighet att hitta nya praktiska tekniker för att underlägga och förbättra förflyttning. Detta är en två stegs kurs där första steget är att göra olika vardagliga förflyttningar i en förflyttningsbana. Det som görs är här till exempel förflyttning in och ur bil, mellan olika höjder och på olika underlag. Det andra steget i kursen är att kursledaren möter er i kundens hem för att identifiera riskfaktorer och hitta smarta lösningar som kan underlägga förflyttningar i hemmet.

ADL-bedömningar

Assistansutbildarna erbjuder professionella ADL-bedömningar. Funktionsnedsättning kan återkomma i olika former, både fysiska såväl som psykiska. De som har en funktionsnedsättning och som vill ansöka om eller göra omprövning gällande personlig assistans kan genomgå en ADL-bedömning för att stärka sitt underlag av behovet. ADL-bedömningar utförs av en legitimerad arbetsterapeut och observation sker i personens hemmiljö för att reflektera verkligheten.