BAS P/U utbildning

BAS P/U utbildning

Det är viktigt att göra arbetsplatsen till en som är både fysiskt och psykiskt säker eftersom ett företags största tillgång är människorna som utför arbetsuppgifterna. Genom att göra arbetsmiljön till en trevlig plats blir arbetsplatsen omedelbart mer attraktiv, vilket i förlängningen bidrar till bättre kvalitet på arbetet, färre sjukdagar och mindre personalomsättning. Detta bidrar också till att minska kostnaderna för företaget. En väl fungerande arbetsmiljö är avgörande för både företagets och dess anställdas hälsa och välbefinnande.

Att skapa en effektiv arbetsmiljö där alla kan trivas är inte lätt, men det finns viss utbildning som kan ge dig rätt verktyg. Som byggarbetsmiljöledare ska du ha god förståelse för arbetsmiljö och säkerhet under arbetsplatsens planerings- och genomförandefas. BAS-P/U utbildning är ett lagkrav som byggarbetsarbetsmiljöansvariga har genomfört. Utbildning ger dig en solid grund, och vidareutbildning om du behöver fördjupa dig.

Kravkompetens ger distansutbildning i BAS-P/U, BAM och många fler viktiga arbetsmiljöutbildningar. Kravkompetens brinner för att göra företag i Sverige till en säker arbetsplats genom att tillhandahålla kurser och utbildningar av högsta kvalitet. Utbildningen görs på ett pedagogiskt och enkelt sätt, med målet att du efter avslutad kurs ska känna att du har rätt verktyg för att skapa en trygghet för alla dina medarbetare.