Certifierad energiexpert för verifierad energiberäkning

Energiberäkningar av Certifierade energiexperter
Energiberäkningar av Certifierade energiexperter

Att vara certifierad energiexpert när du ska utföra en verifierad energiberäkning är idag ett krav. Det krävs både utbildning och erfarenhet inom området. För att få verifiera en energiberäkning så krävs det erfarenhet av ca 5 år in om bygg- och fastighetsbranschen samt en eftergymnasial utbildning inom området och det kan vara på yrkeshögskola, högskola eller universitets nivå. Du som beställare bör vara uppmärksammad på detta och välja en erfaren energiexpert som fyller dessa kvalifikationer.

Är du intresserad av att utbilda dig till Certifierad Energiexpert?

Är du intresserad av att lära dig mer om att energieffektivisera fastigheter och utbilda dig till certifierad energiexpert och på sikt kunna utföra verifierade energiberäkningar. Då kan du få mer inspiration på exempelvis energiberakningar.se sida där du kan se hur dem arbetar och vad dem erbjuder sina kunder. På sidorna kan du se vilka specifika områden som kräver en viss typ av utbildning.

Att utföra energiberäkningar är viktigt i dagens samhälle och du kan se på lönestatistik genom att söka på exempelvis Certifierad energiexpert. På så sätta kan du ta olika steg för att göra din framtida karriär inom fastighetsbranschen. Utbildning är alltid ett bra första steg men det finns även andra väga in i branschen generellt om du ska utföra enkom beräkningar, men i vissa fall är det ett krav att du som energiexpert är certifierad.

Energieffektivisera era fastigheter med U-värdesberäkningar utförda av energiexperter

Att energieffektivisera bygger oftast på att samla in data om en fastighet. För att utföra en U-värdesberäkning så kommer du även behöva beräkna hur det isolerande värdet är. Förut kallades U-värde för K-värde och det bygger på att det är en värmegenomgångskoefficient.

Värdet anger värmens vandring genom en kvadratmeter material i en byggnads konstruktionsdel och vid en konstant temperaturskillnad. En förenkling på detta är att man mäter hur pass bra ett material är värmeisolerande och U-värdet ska vara så lågt som möjligt då det isolerar bäst.