Det är en bra idé att veta vad som gäller för motorsågsolja

Det är en bra idé att veta vad som gäller för motorsågsolja

En motorsåg är ett av de mest användbara verktygen du kan ha hemma eller på en arbetsplats. De är praktiska för att beskära träd, hugga ved och mycket mer. Men om du vill att din motorsåg ska hålla länge är det viktigt att du använder rätt sorts olja. Låt oss ta en titt på vilken typ av olja en motorsåg behöver från Xtr24 och varför det är så viktigt.

Grundläggande information om kedjesågsolja

Motorsågsolja har tre huvudsakliga uppgifter – den ska smörja, kyla och minska friktionen. En motor som driver en motorsåg producerar mycket värme från all friktion mellan de rörliga delarna. Detta leder till slitage med tiden om den inte underhålls ordentligt med rätt sorts olja.

Tvåtaktsolja för motorer

Motorsågar använder tvåtaktsmotorer, som behöver sin egen speciella typ av olja som kallas tvåtaktsolja. Denna typ av olja har utformats särskilt för motorer med högt varvtal som de som används i motorsågar och andra små motorer. Det är viktigt att använda tvåtaktsolja när man byter ut motoroljan eftersom vanliga motoroljor kan skada dessa typer av motorer med tiden på grund av deras högre viskositetsnivåer (tjocklek).

Kedjeolja för rörliga delar

Förutom regelbundet motorunderhåll är det också viktigt att hålla de rörliga delarna smorda. Detta innebär att du regelbundet smörjer kedjan med kedjeolja samt alla andra rörliga delar, t.ex. lager eller kedjehjul, som kan finnas på din såg. Kedjeoljor är speciellt framtagna för att minska friktionen och skydda mot korrosion på metalldelar på grund av deras lägre viskositetsnivåer jämfört med tvåtaktsoljor.

Det är viktigt att välja rätt typ av kedjesågsolja för att hålla din såg effektiv och få den att hålla längre än vad den annars skulle göra om den inte underhålls på rätt sätt. Olika typer av oljor lämpar sig bättre för olika uppgifter – tvåtaktsoljor bör användas för motorunderhåll medan kedjeoljor är bäst lämpade för att smörja alla rörliga delar, t.ex. själva kedjan eller lager/kugghjul på vissa modeller. Genom att förstå vad varje typ gör och varför de behövs kan du se till att din såg håller sig i toppskick oavsett hur mycket arbete du utsätter den för!