Förbättra arbetsmiljön och prestationen genom företagshälsa

Förbättra arbetsmiljön och prestationen genom företagshälsa

Många företag och organisationer inser idag vikten av att personalen håller sig frisk. För att bibehålla ett långt arbetsliv och att anställda ska arbeta effektivt under hela arbetslivet så krävs det goda arbetsförhållanden och säkra arbetsplatser. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för alla företag och därför behövs företagshälsa. Det vill säga att skapa en god arbetsplats vad gällande miljön anställda arbetar i och dels ergonomiska situationer. Qurant ger dig digital företagshälsa detta genom effektiv digital hantering av sjuk/vab- och friskärenden i en applikation. Dessutom ger dem verktyg för att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede för att kunna jobba proaktivt.

Jobba mot ett förebyggande hälsovård och på så sätt minska sjukfrånvaro på jobbet. Många företag har inte all den kompetens som behövs för att lycka med företagshälsa vilket blir väldigt enkelt med Qurants tjänster. Qurant har som ambition att skapa ett samarbete med användare för att tillsammans minska sjukfrånvaron och förbättra medarbetares hälsa. På så sätt skapa ett friskare företag som håller i längden.

Satsa på en hållbar hälsa och håll koll på dina anställdas hälsa och investera i företagshälsovård. Det är både en investering i anställda och i företaget. En genomtänkt satsning på anställdas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa. Det vill säga de gånger vid sjuk- och vabärenden.