Företagsanpassade kurser och utbildningar från FA-kurs

Företagsanpassade kurser och utbildningar från FA-kurs

FA-kurs är en hemsida som erbjuder skräddarsydda företagsutbildningar för anställda att bygga på kunskaper
och utvecklas på sin arbetsplats. Fa-kurs erbjuder över 150 olika utbildningar inom 8 olika branscher och har
flera kända företag som kunder. Däribland XLbygg, Bolist, Verisure men även Stockholm stad.

FA-kurs olika utbildningar

Man finner utbildningar inom IT, ekonomi, fastighet, juridik, bygg och teknik, el och VVS samt organisation
och ledarskap. Tack vare det breda utbudet kan företag dra nytta av många utbildningar inom flera områden
för att lyfta den överskådliga kompetensen på företaget. Eller varför inte gå en specifik kurs för att bygga på
spetskompetensen inom ett specifikt område.

Allt fler företag väljer att använda sig av FA-kurs för att kunna ta del av skräddarsydda kurser efter deras
specifika behov, dessutom till branschens bästa priser. Priset för en grupp om 20 deltagare motsvarar ungefär
det generella marknadspriset för fyra till sex deltagare i branschen. I det fasta priset ingår kursmaterial,
kursintyg samt resor och logi för hela gruppen.

Kurserna är korta, specifika och effektiva för att spara så mycket tid som möjligt och endast gå in på det som
är väsentligt för kunden. Till exempel en AMS-kurs eller en PLC-utbildning som är tre dagar lång och riktar
in sig på en väldigt specifik målgrupp. Framförallt de som arbetar som operatörer eller elektriker. Samma sak
gäller till exempel en fastighetsekonomi-kurs som hålls i två till tre dagar och specificerar sig på det allra
nödvändigaste inom fastighetsekonomi. Nyckeltal, budgetering, ekonomistyrning och baskunskaper inom
den fastighetsekonomiska branschen är några delar av utbildningen och passar för exempelvis
fastighetstekniker, fastighetsförvaltare och de som är i behov av fördjupade kunskaper i branschen.

Föreläsarna på FA-kurs är pålästa och erfarna inom sina respektive utbildningsområden. Föreläsarna besitter
både bransch och yrkeserfarenhet. Utbildningsmaterialet, upplägget och föreläsarna är också ständigt
uppdaterade för att hålla utbildningarna relevanta och aktuella i en värld under ständig utveckling.