Lär dig allt om Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U
Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U

Bas P och Bas U kallas ibland Bas pu, Bas P/U och syftar till samma sorts utbildning till Byggarbetsmiljösamordnare BAS. Denna finns både som Bas P som, betyder Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P). Samt BAS U som betyder Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U).

Genom kurserna lär du dig att hantera föreskrifter som AFS och hur du ska arbeta med dessa för att lösa de bitar som innefattas inom rollen för det ansvar man har. Kurserna inom området passar även för dem som inte har det utsatta ansvaret utan passar även bra som grundutbildning för den som ska arbeta på arbetsplatsen.

Genom det så skapas en bättre förståelse för ansvaret och det kan kommuniceras lättare ute på projektet utan tidsödande diskussioner.

Skillnaden mellan BAS P/U

Det finns vissa skillnader mellan dessa typer av utbildning och hos exempelvis Branschutbildarna.se kan du få mer information om hur det skiljer sig åt och fördjupa dig mer i om vilka kurser du eller dina anställda behöver utföra.

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P)

Syftet med Bas-P är att samordna projektörer. Alla som bidrar till projektet som arkitekter, konstruktörer och alla som medverkar i planering och projektering. Mer konkret innebär det exempelvis att samordna ritningar med deras tekniska beskrivningar.

Att planera så att arbetet går att utföra riskfritt utan några arbetsmiljörisker om behöver utföras samtidigt. Det ska även upprättas en arbetsmiljöplan. Det ska arbetas fram dokumentation för både konstruktion och utformning så att allt arbete kan ske på ett hälsosamt och säkert sätt.

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U)

En byggarbetsmiljösamordnare inom Bas-U ska samordna entreprenörernas arbeten så att det fungerar under det pågående bygget. Det betyder bland annat att samla in information från entreprenörer om risker som kan uppstå med varje entreprenörs verksamhet.

I stort sätt kan man säga att alla praktiska moment utförs av Bas-U, det rör sig om tillämpningar och kontroller att allt sker på ett säkert sätt. Det är många delar som måste fungera på ett bygge och på en arbetsplats. Att det finns en roll som kan sätta samman all planering och utföra är därför av stor vikt.