Hoppa till innehåll

Lär dig mer om de vanligaste verktygen i ett kemi- och biologilabb: Autoklaver och mikroskop

Om du studerar kemi eller biologi kommer du säkert att stöta på många vanliga verktyg i labbet. Bland de vanligaste är autoklaver och mikroskop. I det här blogginlägget tar vi en titt på vad vart och ett av dessa verktyg gör och hur de används i vetenskaplig forskning.

Autoklav är apparater som använder ånga för att sterilisera utrustning och förnödenheter. De används ofta på sjukhus och laboratorier för att förhindra smittspridning. Autoklaver fungerar genom att ånga sprutas in i en kammare där den kommer i kontakt med de föremål som ska steriliseras. Ångan tränger in i cellväggarna hos bakterier och andra mikroorganismer och orsakar att de dör.

Mikroskop är ett annat vanligt verktyg som finns i kemi- och biologilaboratorier. De används för att förstora små föremål så att de kan studeras i detalj. Mikroskop använder ett linsystem för att förstora bilden av ett föremål, vilket gör att det verkar större än vad det egentligen är. Det finns två huvudtyper av mikroskop: sammansatta mikroskop och stereomikroskop. Kompositmikroskop använder flera linser för att förstora ett föremål, medan stereomikroskop använder en enda lins för att skapa en tredimensionell bild. Båda typerna av mikroskop har sina egna för- och nackdelar, som du kommer att lära dig mer om i din utbildning.

Varför är rätt laboratorieutrustning så viktigt?

Rätt laboratorieutrustning är viktig av flera skäl. För det första kan den hjälpa dig att utföra din forskning på ett mer effektivt sätt. För det andra kan den bidra till att garantera din och dina kollegers säkerhet. Slutligen kan den bidra till att förbättra noggrannheten och kvaliteten på dina resultat.

När du arbetar i ett laboratorium är det viktigt att använda rätt verktyg för arbetet. På så sätt kan du se till att din forskning utförs på ett säkert och korrekt sätt. Rätt utrustning kan också göra ditt arbete enklare och effektivare, vilket kan spara tid och pengar i det långa loppet.