Omskolning för äldre bli allt mer vanligare

Omskolning för äldre bli allt mer vanligare

I en rapport från CSN visar att allt fler personer över 40 år studerar med studiemedel. Det är ett antal som ökat från 31 300 till 36 000 personer mellan 2014 och 2018. Vidare skriver CSN att det var 128 100 studerande över 40 år som studerade under 2018 varav 71% var kvinnor och 29% var män.

Nedan följer ett större utdrag från CSN artikel om Omskolning.

Utländsk bakgrund

Bland de studerande med studiemedel över 40 års ålder är det vanligare med studier på heltid och förvärvsinkomsterna är ofta lägre. I den här gruppen återfinns många studerande med utländsk bakgrund.
– Relativt många studerande i gruppen tycker att studiemedlet är otillräckligt. Samtidigt säger de flesta, 67 procent, i den här gruppen att de inte skulle börja studera om inte studiemedlet fanns, säger Carl-Johan Stolt.

Bäst för yngre

Studerande på högskolor och universitet med studiemedel klarar studieresultaten bättre än studerande utan studiemedel. Det gäller även för äldre studerande.

– Personer som har studiemedel studerar oftare på heltid än de som inte har studiemedel. De är även oftare på plats vid själva utbildningen. Det påverkar prestationerna och genomströmningen positivt, säger Carl-Johan Stolt.

Forskning visar att statligt stöd för utbildning fungerar bäst för yngre studerandegrupper eftersom det oftast ger bättre avkastning för individen.
– Det utesluter inte att satsningar på äldre kan vara bra.. De flesta forskningsresultaten visar att satsningar blir mest framgångsrika om de görs riktade mot yrkesutbildningar, säger Carl-Johan Stolt.