Rive Juridiska Byrå – utbildningar inom arbetsrätt

Rive Juridiska Byrå – utbildningar inom arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå är ett av Sveriges ledande juristbyråer. RiVe har lång erfarenhet av arbetsrätt och representerar hundratals människor, företag och myndigheter varje år. RiVe arbetar enligt internt utvecklade och riktade metoder och kombinerar därmed sin omfattande juridiska expertis och branschkunskap för att hjälpa sina kunder på bästa möjliga sätt. RiVes jurister hanterar dagligen all slags arbetslagstiftning, såsom kollektivavtal, uppsägningar etc. RiVes jurister arbetar med obegränsad arbetsrätt, som de har mycket erfarenhet och kunskap om.

Rives utbildning inom arbetsrätt

Rive erbjuder utbildning i arbetsrätt. Utbildningen fokuserar på viktiga aspekter av arbetsrätten och ger grundläggande anställning. Du får kunskaper och färdigheter i den professionella hanteringen av arbetsrätten så att du kan minska risken för dyra upplevelser när du arbetar som arbetsgivare. Detta innebär att du lär dig att tillämpa reglerna och överenskommelserna i LAS och agera som arbetsgivare för att förhindra tvister och skydda företaget från dyra lösningar.

Stipendium från Rive

Har du studerat juridik och skrivit ditt examensarbete inom arbetsrätten. Då har du möjlighet att ta hem Rives stipendium på 30 000 kr för juriststudenter. Detta stipendium delas ut årligen av Rive och delas ut till den person som de tror har skrivit den bästa arbetsrättsuppsatsen under examensåret. Syftet med bidraget är att öka juriststudenternas intresse för arbetsrätt och deras personliga utveckling, liksom deras engagemang för arbetsrätt.