Skriva vetenskaplig avhandling tips

Skriva vetenskaplig avhandling tips

En vetenskaplig avhandling är ett vetenskapligt arbete som beskriver ett forskningsområde. I avhandlingen är det viktigt att presentera resultat. Det finns två olika typer av vetenskaplig avhandling, licentiatavhandling och doktorsavhandling. Licentiatavhandling kan skrivas som en vetenskaplig uppsats eller som en del för doktorsavhandling. Att skriva en doktorsavhandling är ett krav för att få ta en doktorsexamen i Sverige. En avhandling baseras oftast på tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar för att sedan kompletteras av egen forskning med ett resultat.

Punkter som bör finnas med i en avhandling för att vara korrekt är:

  • Introduktion
  • Diskussion
  • Resultat
  • Metod och material
  • Slutsatser
  • Litteraturöversikt

Undvik användning av personliga pronomen, detta är något som inte hör hemma i akademiska texter eftersom texterna ska vara opersonliga och det ska därför inte framkomma personliga åsikter.

Ta hjälp med korrekturläsning

Gullvi Nilsson Översättningar erbjuder korrekturläsning av såväl engelska och svenska texter. Bland annat avhandlingar men även uppsatser och andra texter. Syftet med att ta hjälp vid korrekturläsning är för att förhindra grammatiska fel i texten. Det är väldigt lätt att man skriver i sina egna tankar och får ett bra flöde, då är det lätt att ens meningsuppbyggnader blir lite tokiga. Förutom korrekturläsning så erbjuder Gullvi Nilsson Översättningar andra tjänster, bland annat översättningar och språkgranskning. Språkgranskning är ganska lik korrekturläsning men innefattar en större del av texten och går igenom dem mer på djupet. Exempel på detta kan vara felanvändning av termer och syftningsfel.