Stipendium för juridikstudenter

Stipendium för juridikstudenter

Har du studerat juridik och skrivit ditt examensarbete inom arbetsrätts området. Då har du möjlighet att ta hem Rive Juridiska Byrå AB Stipendium om 30 000kr, för juridikstudenter. Detta stipendium utges varje år av Rive och tilldelas till den som de anser har skrivit den bästa examensuppsats inom arbetsrättens område under det året som de examinerades. Syftet med stipendiumet är att lyfta juridikstudenters intresse för arbetsrättens område och deras personliga utveckling samt engagemang för arbetsrättsliga frågor i samhället. Ansökning om stipendienämndens evaluering av examensuppsatsen sker genom att skicka den examinerade uppsatsen till Rive. Förutom att dem erbjuder stipendium så erbjuder dem även praktikplats hos dem som gör examensarbete inom ramen. Det vill säga att byrån erbjuder praktikplatser till de mest dedikerade och ambitiösa juridikstudener. Som praktikant så får man delta i det dagliga arbetet på byrån, där får man god inblick i juristernas vardag. Tillsammans med juristerna ges även möjlighet att lösa komplicerade uppgifter med de verktyg som byrån tillhandahåller.

Arbetsrättsbyrå

Rive Juridiska Byrå är Sveriges största arbetsrättsbyrå och erbjuder diverse tjänster inom arbetsrätt. Det kan bland annat handla om kollektivavtal, anställningsavtal, sekretessavtal m.fl. Hos dem arbetar jurist med expertis inom huvudmområderna arbetsrätt, anställningsförhållanden och andra frågor relaterat till arbetsmiljö.