Hoppa till innehåll

Utbildning farligt gods och kemikaliehantering

Om du planerar att transportera farligt gods eller är inblandad i transport måste du ha genomfört ADR-utbildning. ADR-utbildning behövs vanligtvis av personer som är involverade i transport av farligt gods, främst av föraren men också av andra aktörer. Till exempel om någon åker med en förare eller en person som hjälper till att lasta och lossa.

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå vid hantering av farliga ämnen. Utbildningen syftar också till att förebygga olyckor, men den lär också i händelse av en olycka hur man bäst kan vidta åtgärder för att minimera skador på liv, hälsa, miljö och egendom.

Amasis erbjuder skräddarsydd ADR-utbildning för kundens lokaler, såväl som egen lagerpersonal och andra deltagare som är involverade i transport. Företag behöver utbildning i ADR och farliga ämnen eftersom det är ett myndighetskrav för alla som hanterar farliga ämnen i någon form. För att företag ska kunna transportera farligt gods måste alla som deltar i denna sändning ha genomfört minst en grundkurs i farligt gods.

Förutom ADR-utbildning tillhandahåller Amasis utbildning kemikaliehantering. Denna utbildning ges till företagspersonal och är specifik utbildning i hantering av farliga ämnen och preparat, riskanalys, åtgärder och skydd av kemikalier i arbetsmiljön och tolkning av säkerhetsinformation.