Utbildningskoncept som efterfrågas av chefer

Utbildningskoncept som efterfrågas av chefer

Är du ute efter en utbildning som fokuserar på ledar- och medarbetarskapet och som samtidigt har individen som utgångspunkt? Corecode erbjuder öppna utbildningar och erbjuder en mängd olika utbildningar inom flera områden. Några av de mest populäraste utbildningarna är inom Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) och The Human Element (THE). Utöver öppna utbildningar så erbjuder dem onlineutbildningar och är mer anpassad som en vidareutbildning efter UGL- eller THE-utbildningarna.

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare

Detta är en av de mest efterfrågade ledarskapsutbildningarna i Sverige. Utbildningen innefattar beslutsfattning och problemlösning tillsammans i en grupp med främmande människor. Anledningen till varför detta tränas är för att det svåraste som finns för grupper är att skapa hållbara beslut där allas kompetenser och bidrag uppmärksammans och tas tillvara. Detta innebär att du direkt får träna på ledarskap och påverkan, kommunikation, konflikthantering och feedback. Handledarna som håller i utbildningarna är certifierade och levererar med högsta kvalitet. Utbildningar sker löpande och finns på några olika platser, bland annat i Skåne och Stockholm.

THE, The Human Element

Utbildningens syfte är att ge självinsikt och utveckla förståelse kring mänskliga relationer. Med ökad självinsikt och självacceptans så skapar det förståelse i din egna potential vilket ger dig möjlighet att utvecklas ännu mer. Utbildningen ger dig en mer öppen och tillitsfull kommunikation med både dig själv och din omgivning. Du tränar även på att göra mer konstruktiva val och att bli mer självstyrd i ditt egna liv, såväl privat som i arbetslivet. Liksom UGL utbildningen så sker denna utbildningen löpande och finns i bland annat Skåne och Stockholm.